Ankara Kıdem ve İhbar Tazminat Avukatı

İşe iade davası açarak haksız nedenle iş akdinin feshedilmesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanan işçinin, işveren tarafından eski işine yeniden başlatılmaması durumunda, kazanacağı tazminat türü “ İşe başlatmama tazminatı” olarak adlandırılır. İşe iade davalarında davayı kazandıktan sonra işçinin 10 gün içerisinde işverene kendisini işe başlatması yönünde yapacağı çağrı ile işverenin 1 ay içerisinde işe başlatması gerekir. Bu bir aylık sürede işverenin, işçiyi işe başlatmaması sonucunda, işçiye en az 4 ay en fazla da 8 aylık bir maaş tutarında “işe başlatmama tazminatı” ödemesi gerekir. İşe iade davasını kazanan işçi, işe başlatılmayı avukatı aracılığı ile ya ad kendisi bireysel olarak işverene bildirebilir.
Ankara İşe Başlatmama Tazminatı
İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır?
İş Kanunu 18. madde ve devamındaki maddeler uyarınca işe iade davası açan ve iş mahkemesinin işe iade kararı vermesi ile birlikte, 10 gün içerisinde işverene kendisini işe alması yönünde çağrı yapan kişi, iş verenin 1 ay içerisinde yeniden işe alma iradesi göstermemesi ile birlikte “işe başlatmama tazminatı” almaya hak kazanır. İşe başlatmama tazminatı almaya hak kazanan kişiler açısından alınacak olan tazminat miktarı işçinin kıdemine bağlı olarak farlılık gösterir. Buna göre işçinin kıdemi ile bağlantılı olarak işçi en az 4 aylık en fazla da 8 aylık ücret tutarında bir işe başlatmama tazminatı alabilmektedir. Kıdemi 6 ay ile 5 yıl arasında olan çalışanların işe iade davası sonrası işverenin işe başlatmaması durumunda alacağı tazminat miktarı 4 aylık ücret, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdeme sahip çalışanların işe başlatmama tazminatı 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdeme sahip olan işçinin işe başlatmama tazminatı ise 6 8 arasındadır.
Açılacak olan işe iade davalarında hakim ara kararda, işe başlatmama tazminatının ne kadar olacağına, boşta geçen sürelere dair ödemenin ne kadar olacağına hükmetmektedir. Bu ara karar içerisinde işçinin işe başlatılmaması durumunda ne kadar tazminat alacağı belirtilir. Ara kararın tebliğ edilmesinden sonra 10 gün içerisinde işe başlatılması yönünde işverene arzusunu belirten işçinin 1 ay içerisinde işe başlatılmaması durumunda bu tazminatı almaya hakkı vardır.
İşe başlatmama tazminatı almaya hak kazanan işçi bu tazminatı almak için tekrar dava açarak işe başlatmama tazminatına ilişkin alacaklarını dava yolu ile tahsil edebilmektedir. İşe başlatmama tazminatlarında uygulanacak faiz, yasal faiz olacaktır. İşe başlatmama tazminatında zamanaşımı süresi de 10 yıldır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir