Ankara İş Kazası Tazminat Avukatı

İşverenin gözetim yükümlülüğü altında olan işçinin bedensel ya da ruhsal olarak zarara uğraması iş kazası olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde iş kazası düzenlenmiştir, Söz konusu kanuna göre iş kazası; çalışanın iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından verilen işin yürütülmesi esnasında, işverene bağlı olarak çalışan işçinin, görevli olarak işyeri dışına gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadığı zamanlarda, emziren kadın çalışanın, süt izni saati içerisinde, çalışanın işverence sağlanan taşıt ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında hemen ya da sonradan zarara uğratan olaylar olarak tanımlanmıştır. İş kazası tazminatı ise, iş kazası sonucu bedenen ya da ruhen zarara uğrayan kişiye ödenen tazminat türü olmaktadır. Bu makalemizde iş kazası tazminatı, ölümlü iş kazası tazminatı, yaralanmalı ankara iş kazası tazminatı konularında bilgiler vereceğiz.
İş kazası tazminatı almak için bu kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması yeterli bir sebeptir. Bu noktada işverenen gerekli güvenlik önlemlerini almamış olması gerekmez. İşyerinde 3. kişilerin eylemlerinden ya da doğa olaylarından kaynaklanan kazalar da iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin iş yerinde yıldırım çarpması sonucu hayatını yitiren işçi için iş kazası tazminatı alınabilir. Burada iş kazalarında, meydana gelen kaza, görülen iş ve uğranılan zararla uygun nedensellik bağı içerisinde olmalıdır.
İş Kanunu, iş kazası tanımı yapmamaktadır. Bunun yerine işverenin, çalışan açısından gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu nedenle beden bütünlüğünün ihlali işverenin yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilir.
Ankara İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?
İş kazası sonucu çalışanın uğradığı bedensel ve ruhsal zararın bir nebze de olsa karşılanması adına iş kazası tazminatı alınabilir. Burada iş kazası tazminatı talep edecek kişiler açısından maddi tazminat veya manevi tazminat talep edebilmek mümkündür. İş kazası sonucu somut zararlar gören kişi maddi tazminat talep edebilir. Diğer yandan iş kazası sonucunda manevi tazminat talep etmek de mümkündür. İş kazası tazminatı nasıl alınır diye merak edenler açısından kimlerin iş kazası tazminatı alabileceği ve iş kazası tazminatı alma noktasında hangi tazminat türlerini talep edebileceklerini ayrıntılı olarak açıklayalım.
Ankara İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat
İş kazası nedeniyle maddi tazminat talep edecek kiiler açısından iş kazasının somut zararlar ortaya çıkarmış olması gerekir.İş kazası sonrası maddi tazminat talep edilebilmesinin dayanağı, tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünden yoksun kalma, çalışma gücünün azalması.. gibi maddi kayba neden olan unsurların tazmini talep edilebilir.
Çalışanın uğradığı fiziksel zararların tazmini açısından sosyal sigorta tarafından bu zararın karşılanmayan kısmı için işveren yükümlülüğü ortaya çıkar ve işveren tarafından bu tazminat ödenir. Sosyal sigortalar kurumu tarafından zarar tazmin edilemiyorsa bu noktada tazminat ödemenin tamamı, işveren tarafından karşılanır.
Ankara İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat
İş kazası sonucunda tazminat talep edecek bireyler, manevi tazminat da talep edebilmektedirler. Burada cismani zarara uğrayan çalışan ve ölümü durumunda çalışanın yakınları, manevi tazminat koşullarının oluşması durumunda bu tazminati talep edebilirler. İş kazası sonucu oluşan bu zarar beden ve ruh bütünlüğünün ihlal edilmesinden ya da çalışanın ölümü halinde iş kazasına uğrayan yakınlarının duyduğu üzüntü ve kederden kaynaklanmaktadır. İş kazası nedeniyle manevi tazminat, bu acı ve kederin giderilmesi adına ödenen iş kazası tazminatı türlerinden birisidir. Burada amaç işçinin ya da ailesinin yaşadığı acı kader, korku öfke, panik, küçük düşme, aşağılanma… gibi duygusal sarsıntıların bir nebze olsun giderilmesidir. Sadece ölüm halinde iş kazası tazminatı için manevi tazminat ödenmez. Bunun yanı sıra, ağır bedensel zararlar sonucunda bu zararı gören kişilerin yakınları yine manevi anlamda duygusal sarsıntı geçirebilir ve bu durumun tazmin edilmesi amacıyla iş kazası sonucu manevi tazminat talep edebilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir