Ankara Avukat

Tazminat Nedir?
Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından hangi tür tazminat davasının açılacağı konusu önem taşımaktadır. Kişilik hakları saldıraya uğrayan bireyler manevi tazminat davaları açabilirken, maddi bir kayba uğranması durumunda maddi tazminat almak adına dava açılabilmektedir.
Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından tazminat davalarında esas unsur mağduriyet durumunun giderilmesidir. Bu noktada tazminat davasını açacak bireyin mağduriyetinin ispat edilmesi gerekir. Tazminat davası açmak istiyorum diyen kişiler açısından bilinmesi gereken bir diğer konu ise, tazminat davasının nereye açılacağı konusudur.
Tazminat Davası Nerede Açılır?
Tazminat davalarında davanın açılacağı yetkili mahkeme haksız fiilin gerçekleştiği yerde bulunan bölge mahkemesi olmaktadır. Bu noktada istenilen yerde tazminat davasının açılması mümkün değildir. O nedenle tazminat davasını açacak kişilerin burada yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri, açılacak olan tazminat davasının sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından oldukça önemli bir husustur.
Tazminat Davası Türleri Nelerdir?
Tazminat Davaları haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat türleri bulunmaktadır. Bireyler bu hususta boşanmada tazminat, hakaret nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeniyle açılacak manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, işçi ihbar süresi tazminatı davası, iftira nedeniyle açılan tazminat davaları, haksız tutuklama nedeniyle açılacak tazminat davası, iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davası, yaralanmalı trafik kazaları sonucu tazminat davası, trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası…. gibi sıklıkla karşılaşılan tazminat davaları çeşitleri bulunur.

ankara tazminat avukatı , ankara avukat